Modul program smart solat

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów funkcjonujących w oparciu o tą jedyną podstawę danych. W współzależności od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program postępuje w centrum sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa zaś w klas on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy.

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana. W trakcie instalacji należy zaznajomić się z kolejnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony stanowi dla średnich i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z różnymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na:- ewidencjonowanie pracowników,- rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,- kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy,- rozliczanie umów,- rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu narodzenia dziecka,- podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego,- rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami,- naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,- generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów,- sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,- archiwizację formularzy kadrowych,- rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.Moduł kadry oraz płace jest dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go zintegrować z systemem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do systemu Optima pozwala na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z zespołem Płatnik, co idzie na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.