Pozar krwi

Wiedza z działu gaszenia pożaru jest istotnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to drink spośród najbardziej trudnych żywiołów, trudnych do opanowania, szybko przenoszący się i zmieniający wszystko co spotka na indywidualnej możliwości. Każde pomieszczenie, w jakim istnieją ludzie, winno być dość zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, jakie będą były skuteczną stój w walce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi sprzętami, które dostarczają do opanowywania ognia i zapewniania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie każdy rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy uwagi tego tegoż produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i wykona, że pożar także bardziej wykorzysta na mocy. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo skuteczne pokazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje tak dużą skuteczność, jednak posiada pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej użycia na naturalnej przestrzeni, gdyż w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą pokaże się za to znacznie surowe w pomieszczeniach zamkniętych, o niskich rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na leczeniu hamującym dopływu tlenu oraz dużym zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów albo nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im większa temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże wyjątkowo silna w rywalizacji z płomieniami zaprezentuje się para.